0
0 termék a kosárban
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Five In Consulting Kft. (továbbiakban: Eladó), és az Eladó által a www.gabinashop.hu weboldalon (a továbbiakban: webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Eladó és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.gabinashop.hu weboldalon keresztül történik. Szolgáltató adatai:

 • Név: Five In Consulting Kft.
 • Székhely: 1036 Budapest, Viador utca 7. fszt. 9.
 • Bemutatóterem: 1036 Budapest, Viador utca 7. fszt. 9.
 • Levelezési cím: 1036 Budapest, Viador utca 7. fszt. 9.
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
 • Cégjegyzékszám: 01 09 909820
 • Adószám: 14568347-2-41
 • Képviselő: Five In Consulting Kft.
 • E-mail: info@gabinashop.hu
 • Honlap: gabinashop.hu
 • Bankszámlaszám: 12010367-01113751-00100004
 • Ügyfélszolgálat telefon: +36 70 611 8561
 • Tárhely szolgáltató adatai

Név: RACKFOREST KFT.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Elérhetőség: +36 70 433 6187, info@rackforest.com

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Tartalom:

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
 2. Megrendelés – általános rendelkezések
 3. Visszaigazolás
 4. Adatbeviteli hibák javítása
 5. Szállítási feltételek
 6. Fizetési feltételek
 7. Elállás jog
 8. Reklamációs feltételek
 9. Csere /Visszaküldés
 10. Bemutató terem
 11. Felelősség
 12. Szerzői jogok
 13. Jogérvényesítési lehetőségek
 14. Adatvédelmi nyilatkozat
 15. Egyéb rendelkezések

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.

1.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A webáruház egyes szolgáltatásai csak regisztráció után vehetőek igénybe. 

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Eladó elérhetőségei között megjelölt email címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Gabinashop köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a gabinashop.hu-t.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

1.4. Az Eladó és a Vásárló közötti Szerződés megkötésére a Webáruházban rendelkezésre álló szabályosan kitöltött megrendelési űrlap Eladó részére történő elküldése, valamint az Eladó által a megrendelési űrlapon megadott email címre küldött visszaigazolás Vásárló általi elfogadásával jön létre. A visszaigazolás elfogadottnak tekintendő, amennyiben a Vásárló az elküldéstől számított 2 órán belül nem emel kifogást.

A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést az Eladó rögzíti, és a szerződéskötés időpontjától számított 2 (kettő) évig megőrzi.

1.5. A szerződés nyelve: magyar.

1.6. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

1.7. Panaszügyintézés helye, módja

  • e-mail-ben: info@gabinashop.hu
  • postai úton: 1036 Budapest, Viador utca 7. fszt. 9.
  • telefonon: +36 70 433 6187  (Telefonos panaszügyintézés: munkanapokon, 9:00-17:00 között.)
  • személyesen, előre egyeztetett időpontban

2. Megrendelés – általános rendelkezések

2.1. A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéshez) a Vásárló pontos adatainak megadása szükséges. Amennyiben a Vásárló regisztrált a webáruházban, adatait megtekintheti és módosíthatja az "Adatmódosítás" linkre kattintva. A termékek közötti böngészéshez, és a megrendeléshez regisztráció nem szükséges.

2.2. Az Eladót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, az abból adódó károkért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3. Az egyes termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékről készített képre kattintva elérhető adatlapról lehet megismerni. A termékek használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – az Eladó a kiszállított termékhez mellékeli.

A webáruházban található termékadatok tájékoztató jellegűek. A fotó, illetve a termék valódi színe között minimális eltérés lehetséges, mivel a fotók műteremben, vaku megvilágítással készültek.  Az esetleges eltérésekre az egyes termékek adatlapján külön figyelmeztetés nem szerepel. A termékek kizárólag az adatlapon szereplő méretben rendelhetőek meg.

2.4. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza.

2.5. A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, a szerződés létrejötte (a megrendelés Eladó általi elfogadása és ennek visszaigazolása) és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árváltozás a már megkötött szerződésre nem vonatkozik.

2.6. Megrendelés menete:

2.6.1. A képekre kattintva érhetőek el a termékek adatlapjai. A kiválasztott adatlapon lehet méretet választani.

2.6.2. A pontos méret kiválasztását segíti a Mérettáblázat, valamint a letölthető és kinyomtatható cipőméret sablon.

2.6.3. Megrendelés feladására a virtuális kosár használatával van lehetőség. A termék(ek) a méret megadását és – amennyiben azonos termékből több darabot kíván az Ügyfél vásárolni – a darabszám beállítását követően a „Kosárba” gombra kattintva helyezhető(ek) a kosárba. A kosár a weboldal jobb felső részén található, a „Kosár” linkre kattintva tekinthető meg, ahol a termék egyúttal módosítható és törölhető is.

2.6.4. A Kosár tartalmának véglegesítését követően a „tovább a kasszához” gombra kattintva ellenőrizheti a Vásárló a kosár tartalmát. Ha további termékeket szeretne megnézni, kattintson a „Vásárlás folytatása” gombra. Ha végzett a vásárlással a „Rendelés feladása” gombra kattintva érhető el a Vásárló adatainak kitöltésére szolgáló adatlap. A megrendelés feladásához az adatlapon kötelező megadni a Vásárló nevét, a számlázási és szállítási címet, a Vásárló telefonszámát, e-mail címét, továbbá kötelező fizetési módot választani.

2.6.5. A megrendelés feladásához az adatlap kötelezően kitöltendő rovatainak hiánytalan kitöltése mellett a Vásárló nyilatkozni köteles – az adatlapon található négyzetre kattintva – arról, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot elolvasta és elfogadja. Ezt követően a ”Megrendelem és fizetek” gombra kattintva kerül feladásra a megrendelés.

3. Visszaigazolás

3.1. A Vásárló által elküldött Megrendelés megérkezéséről az Eladó késedelem nélkül visszaigazoló e-mailt küld, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló megrendelésének Eladó általi elfogadását, a Vásárló által a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk, stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a fizetendő végösszeget és a megrendelés számát, valamint a szállítás várható idejét.

3.2 Az Eladó és a Vásárló közötti Szerződés megkötésére a webáruházban található szabályosan kitöltött megrendelési űrlap Eladó részére történő elküldése, valamint az Eladó által a megrendelési űrlapon megadott email címre küldött visszaigazolás Vásárló általi elfogadásával alapján jön létre. A visszaigazolás elfogadottnak tekintendő, amennyiben a Vásárló az elküldéstől számított 2 órán belül nem emel kifogást.

3.3. Az Eladó és Vásárló között a fentiek szerint létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. Adatbeviteli hibák javítása

4.1. A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (törlés és/vagy módosítás) a weboldal megrendelési felületén.

4.2. A rendelés folyamata során a webáruház megrendelési felületén a megrendelt termék(ek) és a fizetendő, pontos végösszeg mindvégig szerepel.

5. Szállítási feltételek

5.1. Az Eladó a megrendelt terméke(ke)t futárszolgálat igénybevételével (továbbiakban: Futárszolgálat) szállítja ki a Vásárló részére, a Vásárló által a megrendelés során megadott szállítási címre.

A házhoz szállítás ingyenes.

5.2. A megrendelt termék(ek) lezárt futár-tasakban érkezik/érkeznek. A futár-tasak tartalmazza a terméket eredeti dobozában, a kinyomtatott számla egy példányát és a termékre vonatkozó használati és kezelési útmutatót, a visszáru nyomtatványt.

5.3 Abban az esetben, ha a csomagolás az átvételkor sérült, javasolt a terméket tartalmazó csomagnak még a futárszolgálat kézbesítője jelenlétében történő felnyitása, a termék(ek) sértetlenségének ellenőrzése, és a sérülés jelzése Szolgáltató felé. A futárszolgálat kézbesítője a sérült termék kézbesítéséről jegyzőkönyvet vesz fel.

5.4. A termék(ek)kiszállítását a GLS Hungary futárszolgálat végzi, a legtöbb esetben a rendelés Eladó általi visszaigazolását követő 2-5 munkanapon belül. Eladó minden esetben törekszik a lehető leggyorsabb kiszállításra.

Az Eladó a GLS Hungary futárszolgálat előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal.

A GLS Hungary futárszolgálat kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t, ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke(ke)t át tudják venni. A GLS Hungary futárszolgálat kézbesítője a Vásárló által megadott szállítási címen legfeljebb 10 percet tud várakozni.

Utánvétes megrendelést futárszolgálati kézbesítéskor csak készpénzben vagy – ha az adott futár rendelkezik bankkártya terminállal, akkor – bankkártyával lehet kifizetni, utalványos vagy más készpénz helyettesítő fizetési módra nincs lehetőség.

5.5. A vásárló köteles az Árut annak átvételekor szabályszerűen és alaposan leellenőrizni és megtekinteni. Abban az esetben, ha az Árut hibásnak találja, vagy a megrendelésének ellentmondó más tényt tapasztal, köteles erről indokolatlan késedelem nélkül értesíteni az Eladót a szavatosság (jótállás) érvényesítésére vonatkozó módon.

6. Fizetési feltételek

A Vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • utánvéttel készpénzben
 • bankkártyás fizetés (Six Payment)
 • banki átutalás

7. Elállási jog

7.1. Az elállási jog a Vásárlót a jelen pontban rögzítettek szerint megilleti, a fogyasztó a Ptk-ban meghatározottak körét jelenti (a továbbiakban: Fogyasztó).

7.2. A Fogyasztó jogosult  a termék a Fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

7.3. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.

7.4. Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.4.1. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1.7. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére, postán, elektronikus levélben, a Webáruház „Elállás” pontban található „Elállási nyilatkozat” formanyomtatványon.

Amennyiben nem a formanyomtatványt használja, az Elállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

Az elállási nyilatkozat kézhezvételről Eladó értesíti a Fogyasztót.

7.4.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.4.3. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levélmegküldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából.

7.4.4. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt termék(ek)-et az Eladó címére (1036 Budapest, Viador utca 7. fszt. 9.) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül postai úton ajánlott küldeményként vagy futárszolgálattal eljuttatni  A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja).

A Fogyasztó a megrendelt terméke(ke)t – az előzőek szerinti határidőn belül, személyesen, előre egyeztetett időpontban – az Eladó Bemutató termébe is eljuttathatja díjmentesen.

7.4.5. A termék(ek) Eladó címére (1036 Budapest, Viador utca 7. fszt. 9.) történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni, az így küldött termékek visszairányításra kerülnek a feladó címére. A termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.4.6. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, Eladó legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételét, illetve a termék visszaérkezését követő 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a Termék árát. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

7.4.7. A visszatérítés során az Eladó a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.4.8. A Fogyasztó a terméket annak kézhezvételét követő kipróbálhatja, a termékben bekövetkező csak olyan mértékű értékcsökkenésért felel, mely a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladja.

8. REKLAMÁCIÓS FELTÉTELEK

8.1. Általános rendelkezések

A Vásárló köteles a termék megrendelése előtt megismerkedni a jelen reklamációs feltételekkel és az Általános Szerződési Feltételekkel. A Vásárló az adásvételi szerződés megkötésével és a termék átvételével elfogadja az alábbi reklamációs feltételeket.

A vásárlásról kiállított számla tartalmazza a reklamációs igények érvényesítéséhez szükséges minden adatot (áru megnevezése, egységár, mennyiség, stb.). Jogszabály, illetve a jelen reklamációs feltételek eltérő rendelkezése hiányában a reklamáció az Eladó által kiállított számla alapján érvényesíthető.

8.2. Hibás teljesítésből eredő jogok és kötelezettségek

8.2.1. Minőség az átvételkor

Az Eladó felelősséget vállal arra, hogy a termék az átvételkor hibátlan. Így különösen az Eladó felel azért, hogy a Vásárló általi átvételkor:

 • A termék rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekről a Felek megállapodtak, ilyen megállapodás hiányában rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket az Eladó ismertetett, illetve amelyeket a Vásárló a jellegére tekintettel, és a reklám alapján elvárt;
 • A termék alkalmas arra a célra, amelyre az Eladó annak használatát javasolja, vagy amelyre az ilyen fajta terméket általában használják;
 • A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Amennyiben a hiba a termék átvételét követő 6 hónapon belül jelentkezik, úgy vélelmezni kell, hogy a termék már az átvételkor hibás volt, kivéve, ha ez a vélelem a hiba jellegével vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen.

8.2.2. Hibás teljesítésből eredő jogok

A Vásárló a hibás teljesítésből eredő kellékszavatossági jogokat a termék átvételétől számított 24 hónapig érvényesítheti.

A Vásárló hibás teljesítésből eredő jogosultságai nem vonatkoznak:

 • arra a hibára, amely miatt alacsonyabb áron értékesítették a terméket;
 • a termék olyan elhasználódására, amelyet a rendeltetésszerű használat okozott;

A Vásárlót hibás teljesítés esetén megillető jogok:

 • a hiba elhárítása cserével, illetve a hiányzó termék pótlásával
 • a hiba elhárítása javítással
 • a vételár arányos csökkentése
 • elállás a szerződéstől

Hibás a teljesítés, ha a Vásárló részére nem a megállapodás szerinti mennyiségű vagy minőségű termék került átadásra. Amennyiben a minőségről nem volt a felek között megállapodás, úgy az Eladó olyan minőséget köteles biztosítani, amely megfelel az adásvételi szerződés nyilvánvaló céljának.

8.3. Jótállás

Az Eladó a Ptk. alapján jótállási kötelezettséggel tartozik, a felelősség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. Felhívjuk a Fogyasztó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyebekben azonban a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termékszavatossági pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.4. Szavatosság

8.4.1. Kellékszavatosság

8.4.1.1. A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék(ek) átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

8.4.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.4.1.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.4.1.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

8.4.1.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

8.4.1.6. A Vásárló közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.4.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Értelemszerűen bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni az Eladó részére, az Ügyfélszolgálat 1.7 pontban megjelölt címére. Az Eladó kizárólag tiszta állapotú terméke(ke)t vesz át, a nem tiszta állapotú terméke(ke)t visszaküldi a Vásárlónak.

8.4.1.8. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.4.1.9. Elállás esetén a Vásárló nem köteles a termék(ek)nek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A termék(ek) azon értékcsökkenését, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, a Vásárló köteles megfizetni az Eladó részére.

8.4.1.10. Hibás teljesítés esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. Az Eladó a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan a Vásárlónál felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlő igazolását (számla, postai ajánló szelvény, stb. bemutatásával) követően fizet meg a Vásárló részére. Ha a termék meghibásodásában a Vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vásárló köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vásárló e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a termék hibája a teljesítést követően keletkezett (azaz az Eladó nem hibásan teljesített), akkor a szavatossági jog érvényesítésével felmerült költségek (beleértve a termék Vásárló részére történő visszaküldésének költségét is) a Vásárlót terhelik.

8.4.2. A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló (a továbbiakban: Fogyasztó) – választása szerint – a 9. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.4.2.1. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

8.4.2.2. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.4.2.3. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

8.4.2.4. A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék forgalmazójával (Eladó) szemben gyakorolhatja.

8.4.2.5. A forgalmazó (Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8.4.2.6. A gyártónak, forgalmazónak (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.4.2.7. Termékszavatossági igény érvényesítéséhez a Vásárlónak erre vonatkozó nyilatkozatát az Eladó Ügyfélszolgálatára kell eljuttatnia 1.7. pontban megadott elérhetőségekre.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, a Vásárló nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A termékszavatossági igény érvényesítésére szolgáló nyilatkozatát a 13.1. pontban rögzítetteknek megfelelően, illetve elérhetőségeken terjesztheti elő.

Értelemszerűen bármely termékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni az Eladó részére, az alábbi címre: 1036 Budapest, Viador utca 7. fszt. 9. Az Eladó kizárólag tiszta terméke(ke)t vesz át, a nem tiszta terméke(ke)t visszaküldi a Vásárlónak.

8.5. A panaszok kezelése

Az Eladó a reklamációról lehetőleg azonnal, bonyolult esetekben öt munkanapon belül dönt. Ebbe a határidőbe nem számít bele a hiba szakszerű megítéléséhez szükséges idő. Az Eladó a reklamációt - ide értve a hiba elhárítását is – haladéktalanul intézi el, de legkésőbb a bejelentésétől számított harminc napon belül. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén úgy kell tekinteni, hogy a hiba nem elhárítható.

Az Eladó írásbeli igazolást ad a Vásárlónak arról, hogy mikor kapta meg a reklamációt, mi annak tartalma, milyen megoldási mód lehetséges; továbbá igazolást ad a reklamáció elintézésének dátumáról és módjáról, ide értve a javítás elvégzésének és időtartamának igazolását, illetve írásban indokolja a reklamáció esetleges elutasítását.

Megalapozott reklamáció esetén a Vásárló igényelheti a reklamációval összefüggésben felmerült költségei (pl. felmerült postai költségek) megtérítését. Amennyiben a Vásárló a hibás teljesítés miatt jogszerűen eláll a szerződéstől, úgy igényt tarthat az elállással felmerült költségei megtérítésére is.

Amennyiben a reklamáció keretében a termék kicserélésére kerül sor, úgy a szavatossági idő az új termék átvételétől újra indul. Amennyiben a reklamáció teljesítése csere útján történik, úgy az ezt követő esetleges újabb reklamáció a termék első reklamációjának minősül. A reklamáció intézési ideje a reklamáció bejelentésének napját követő napon kezdődik és a reklamáció teljesítése napjáig tart. A reklamáció teljesítéséről a Vásárló a vásárláskor általa megadott e-mail címen kap értesítést, ha azonban a bejelentést más e-mai címről küldte, akkor a beküldési címen.

A reklamációs folyamat befejezéséről az Eladó telefonon, SMS vagy e-mail üzenetben tájékoztatja a Vásárlót. A megjavított terméket, illetve a csere keretében kapott másik terméket a futárszolgálat az Eladó költségén szállítja ki a Vásárló részére.

Abban az esetben, ha a futár az egyeztetett időpontban a Vásárló hibájából nem tudja átadni a Vásárlónak a megjavított terméket, illetve a csere keretében kapott új terméket, úgy az Eladó a második sikertelen kiszállítási időponttól tárolási díjra tarthat igényt.

9. Visszaküldés / Csere

9.1  A Webáruház egyedi gyártású, limitált szériában készült termékeket értékesít.

9.2. A valamilyen okból nem megfelelő terméket a Vásárló a letölthető Termék visszaküldési nyomtatvány kitöltésével 14 napon belül az Eladó székhelyére visszaküldheti pl. postai úton, futárszolgálaton keresztül, személyesen Eladó Bemutatótermében, előzetesen egyeztetett időpontban.

A visszaküldési nyomtatvány a Webáruház „Csere/Visszaküldés” menüpontjából letölthető.

A visszaküldés feltétele, hogy a terméket - a felpróbálást kivéve - nem vették használatba. Visszaküldés kizárólag nem használt, az eredeti dobozába visszacsomagolt termék esetében lehetséges.

A visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik.

A visszaküldött termék árát az áru kézhezvétele és állapotának ellenőrzése után Eladó a Vásárló által megadott bankszámlaszámra átutalja a törvényben előírt 14 napos határidőn belül.

9.3  A 9.1 pontban foglaltak alapján termék-csere hagyományos értelemben nem lehetséges. Amennyiben Vásárló egy adott termékből más méretet, vagy egy más terméket szeretne, azt mielőbb a Webáruházban 2.6 pont szerint rendelje meg (ez új szerződéskötésnek minősül), és a visszaküldeni kívánt terméket a 9.2 pont szerint juttassa el az Eladónak.

10. Bemutatóterem

10.1. Eladó lehetőséget biztosít Webáruházi Vásárlói részére, hogy a termék kínálatát előre egyeztetett időpontban személyesen is megtekinthessék.

11. Felelősség

11.1. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Eladó nem vállal felelősséget.

11.2. A Vásárló a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

11.3. Eladó kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

11.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.5. A Vásárlók által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

11.6. Az internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség.

11.7. Amennyiben a Vásárló a webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Eladónak. Amennyiben Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

12. Szerzői jogok

12.1. A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a webáruházban, valamint a webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

12.2. A webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

12.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés

13.1.1. A Vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.7. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.

13.1.2. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt az Eladó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

13.1.3. A telefonon közölt szóbeli panaszt az Eladó kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az Eladó a Vásárlóval köteles közölni.

13.1.4. Az Eladó az írásbeli panaszt a 8.5. pontban meghatározottak alapján intézi.

13.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles öt évig megőrizni.

13.1.6. Az Eladó a Vásárló által előterjesztett kifogásokat az 1.7. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

13.2.1. Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval történő tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 1. a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 2. b) Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Fax: 06 (1) 488 21 86
 • Telefon: 06 (1) 488 21 31
 1. c) Bírósági eljárás. A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
 2. d) Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára. A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a fogyasztói jogviták rendezésére a Budapesti Békéltető Testület jogosult.

Az online vitarendezési platform elérhetősége http://ec.europa.eu/odr

14. Adatkezelési nyilatkozat

14.1. Bevezetés

A webshopon keresztüli értékesítés természeténél fogva feltételezi a vásárlók bizonyos személyi adatainak kezelését. Érthető, hogy nem lehetséges a vásárló nevének megadása nélkül a vásárlás ügymenetét lebonyolítani, a cím megadása nélkül a házhozszállítást megvalósítani, vagy a bankszámlaszám megadása nélkül az esetleges visszautalásokat teljesíteni. Ugyanígy, ha a vásárló nem adja meg e-mail címét vagy telefonszámát, nincs mód az ügylet zökkenőmentes és optimális lebonyolításához szükséges kommunikációra. A szükséges adatokat a vásárló a megrendelése során adhatja meg regisztrációval, vásárlói fiók létesítésével, vagy egy alkalomra szóló egyedi közléssel. Az adatok megadása önkéntes, de ennek elmaradása meghiúsíthatja a vásárlást.

Ugyanakkor messzemenően biztosítani kell az adatok védelmét, garantálni kell, hogy az adatok kizárólag az ügylet lebonyolítása érdekében kerüljenek felhasználásra és ne kerülhessenek illetéktelen kézbe. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően fogadunk és kezelünk.

A gabinashop.hu nagy súlyt fektet a személyes adatok védelmére, ennek szellemében adja ki a jelen Adatkezelési Nyilatkozatot.

14.2. Jogi alapok

 • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (európai általános adatvédelmi rendelet - GDPR)

14.3. Az adatkezelés jogalapja

14.3.1. A webáruházak esetében az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása, bizonyos esetekben (pl.: a számlázás esetében) pedig kötelező adatkezelés.

14.3.2. Személyes adatot csak megfelelő jogalappal lehet kezelni. A személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása, vagy kötelező adatkezelés alapján van lehetőség.

14.4. Kötelező adatkezelés

Az adatok akkor is kezelhetők, ha az törvény - vagy törvényi felhatalmazás alapján, az abban meghatározott körben a helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból - elrendeli. A kötelező adatkezelés alá eső adatokat csak az adatkezelést elrendelő jogszabály által meghatározott mértékben és ideig lehet tárolni, illetve felhasználni (ha az adatkezelő ezen túlmenően kívánja ezeket az adatokat kezelni, akkor már az érintett hozzájárulása szükséges). A kötelező adatkezelések esetében is tájékoztatni kell az érintetteket az adatkezelés részleteiről. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése.

14.5. A feldolgozásra kerülő személyes adatok:

 • megrendelő és átvevő vezetékneve és keresztneve
 • a megrendelés száma és tételei
 • lakcím
 • számlázási cím
 • szállítási cím
 • e-mail cím
 • telefon
 • kézbesítési cím
 • fizetéshez, illetve visszafizetéshez szükséges adatok.

14.6. Általános tájékoztatási kötelezettség

A szolgáltatás nyújtója (a webáruházat üzemeltető) köteles elektronikus úton, közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon bizonyos adatokat közzétenni. Ennek megfelelően:

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

 • Név: Five In Consulting Kft.
 • Székhely: 1036 Budapest, Viador utca 7. fszt. 9.
 • Cégjegyzékszám: 01 09 909820
 • A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
 • Adószám: 14568347-2-41
 • E-mail: info@gabinashop.hu
 • Telefonszám: +36 70 611 8561

Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége:

 • Név: RACKFOREST KFT.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • E-mail: info@rackforest.com
 • Telefonszám: +36 70 433 6187

14.7. Adatkezelési előírások

14.7.1. Az Eladó a szolgáltatás nyújtása céljából kezeii azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenek. Az Eladó úgy üzemelteti a webáruházat, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges. Ezeket az adatokat csak a szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Eladó a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatástól eltérő célból - pl.: a szolgáltatás hatékonyságának növelése vagy a vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy más címzett tartalom eljuttatása, ML, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett, és csak az érintett erre irányuló felhatalmazása esetén kezeli.

14.7.2. Az Eladó a szolgáltatás nyújtását megelőzően és a szolgáltatás nyújtása során is folyamatosan biztosítja, hogy a kötelező adatkezelések kivételével az érintett az adatkezelést bármikor megtilthassa.

14.7.3.Az Eladó az érintettek hozzájárulása alapján kezelt személyes adatai nem kapcsolja össze az érintett azonosító adataival, és az érintettek hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik személyeknek.

14.7.4. Az Eladó törli a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha a szerződés mégsem jön létre, illetve az megszűnik, továbbá a számlázást követően. Ez a törlési kötelezettség természetesen az egyéb jogszabályok által megőrizendő adatokra nem alkalmazható (azaz pl.: a számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelően továbbra is őrizni kell).

14.7.5.Az Eladó biztosítja, hogy a webáruház adatkezelési tájékoztatója a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhető legyen a vásárlók számára. Az Eladó a tájékoztatóban részletesen feltünteti, hogy az Eladó milyen adatkezelési célokból milyen adatfajtákat kezel (ez lehet regisztráció, számlázás, szállítás stb.). Ez a rendelkezés vonatkozik mind a hozzájáruláson alapuló, mind pedig a kötelező adatkezelésekre is.

14.7.6. Az Eladó csak olyan személyes adat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A nem kötelezően megadandó adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem szükséges.

14.7.7. Adatminőség elve: az Eladó – a törvényi előírásoknak megfelelően – biztosítja az adatok pontos, teljes és naprakész kezelését.

A pontos adatok kezelésének követelménye mind az adatkezelőnek, mind pedig az érintettnek egyaránt érdeke.

Az adatok naprakészségében az érintettek közreműködése szükséges. Az adatkezelők ugyanis jogszerűen nem tudhatnak arról, hogy az érintett például elköltözött, és az eredeti regisztrációjához képest megváltozhatott a kézbesítési címe. Ha az érintett a már korábban megadott kézbesítési cím változását nem jelezte egy további rendelésnél, az adatkezelő webáruház a téves címre postázza ki a megrendelt árut. Ebben az esetben az érintett magatartása miatt sérül az adatminőség elve.

14.8. Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint kérheti a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

14.8.1. Az érintett adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelme

A vásárló - aki egyben az adatkezelés érintettje is - tájékoztatást kérhet az személyes adatai kezeléséről az adatkezelőtől. A vásárló vonatkozó kérése esetén, az adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia arról, hogy milyen személyes adatokat milyen célból, mennyi ideig kezel a vásárlóval kapcsolatban, továbbította-e azokat, (ha igen, akkor milyen adatokat, kinek, milyen jogalapon, stb.), illetve, hogy az adatkezelés során igénybe vesz-e adatfeldolgozót.

14.8.2. Az adatok helyesbítése

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a valóságnak nem megfelelő személyes adatait.

14.8.3. Az adatok törlése, zárolása, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

A személyes adatot törölni kell, ha annak kezelése jogellenes, vagy az érintett ezt kéri (és nem áll fenn a kötelező adatkezelés valamely esete), az hiányos vagy téves és az állapot nem orvosolható, az adatkezelés célja megszűnt vagy a tárolásnak a törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha a személyes adat törlését bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A törlésre irányuló kérelmet az érintettnek nem kell indokolnia.

Olyan esetekben, amikor a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit (pl.: nyilvánosságra hozott személyes adat jogi sorsa vitatott - azaz az adatkezelő szerint szerepelhet a honlapon, de az érintett vitatja), vagy az érintett ezt kéri, lehetőség van arra, hogy az adatot ne töröljék, hanem csak zárolják.

14.8.4. Tájékoztatás az érintett jogaival kapcsolatosan

Az érintett bármely - az adatai kezelésére vonatkozó - kérése esetén az adatkezelőnek a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül reagálnia kell, és közérthető formában, erre vonatkozó kérés esetén írásban tájékoztatnia kell az érintettet a meghozott intézkedésekről.

A tájékoztatás a formájától függetlenül ingyenes, kivéve, ha az érintett a folyó évben ugyanarra az adatkörre egyszer már kért tájékoztatást. Csak ebben az esetben állapíthat meg az adatkezelő költségtérítést. Az érintettet nem csak az adatai kezeléséről, hanem a már megtörtént zárolásról, illetve törlésről is tájékoztatni kell.

Abban az esetben, ha az adatkezelő valamilyen oknál fogva nem teljesíti az érintett kérését, írásban tájékoztatást kell adnia, hogy a törlési, helyesbítési vagy zárolási kérelmet milyen okkal utasította el. Ebben a tájékoztatásban a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről is tájékoztatni kell az érintettet.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelmét nem teljesíti, ezt a tájékoztatást a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban, vagy - az érintett hozzájárulása esetén - elektronikus úton kell megadnia.

Megjegyzendő, hogy az adatok törlésére vonatkozó kérelmet viszonylag szűk körben lehet megtagadni. Webáruházak esetében az adatkezelők a személyes adatok törlése iránti kérelmet alapvetően a kötelező adatkezelések eseteiben tagadhatják meg (például a számviteli törvény alapján a számlamegőrzési kötelezettség ok lehet a törlés megtagadására).

14.8.5. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

Az Eladó az adatkezelés megkezdése előtt az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatkezeléssel kapcsolatos minden olyan tényről, amely az adatkezelést érdemben befolyásolja.

Az Eladó az adatkezelési tájékoztatót, jelen ÁSZF-n felül a webáruház „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” menü pontjában is elérhetővé teszi.

14.9. Személyes adatokhoz hozzáférés jogosultság

Eladó a Vásárló személyes adatait nem adja el, illetve kereskedelmi célból harmadik felek rendelkezésére nem bocsátja. Az adatokat csak meghatározott céllal továbbítja a megrendelési folyamat végrehajtásában résztvevő partnereknek, illetve egyéb, kapcsolódó szolgáltatásokat - elektronikus fizetési, futárszolgálati, számviteli, jogi, informatikai tevékenységet (stb.) végző cégeknek. Minden egyes jogalannyal, akit ezen adatok feldolgozása érint, megfelelő szerződéseket köt az adatfeldolgozás módjáról annak érdekében, hogy a személyes adatok mindig biztonságban legyenek, és pontos nyilvántartást vezet ezekről a jogalanyokról (cégekről / személyekről).

A személyes adatokhoz hozzáférő cégek és személyek:

Five In Kft. dolgozói: A Vásárló adataihoz csak azok a munkatársak tudnak hozzáférni, akik az adott személyes adatok feldolgozására felhatalmazást kaptak.

Fizetési szolgáltatók: Ha a Vásárló a webáruházból vásárol, a fizetéshez szükséges adatait csak az általa kiválasztott fizetési szolgáltató kapja meg.

Kézbesítők: Ha a Vásárló a webáruházból vásárol, a kézbesítéshez szükséges adatait csak a kiszállítást végző futárcég kapja meg.

Informatikai és technikai szolgáltatók: Az adatokhoz való hozzáférés egyes esetekben olyan cégek számára is biztosított, amelyek informatikai és technikai szolgáltatásokat nyújtanak a honlapok, az informatikai rendszerek és berendezések / műszaki infrastruktúra megfelelő működéséhez és fejlesztéséhez.

Marketingszolgáltatók: A Vásárló beleegyezése esetén az adatokhoz való hozzáférés olyan cégek számára is biztosított, amelyeken keresztül az Eladó marketingszolgáltatásokat folytat, amelyek ügyfél-elégedettségi és profilalkotási szolgáltatást nyújtanak, és az üzleti információk (pl. a hírlevelek) kiküldését intézik.

Más szolgáltatások szolgáltatói: Az adatokhoz való hozzáférés egyes esetekben az Eladó cégének működéséhez és a fejlesztésekhez szükséges egyéb szolgáltatásokat nyújtó cégek számára is biztosított (pl. könyvelő, jogi és tanácsadó cégek).

14.10.Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Five In Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást legrövidebb időn belül de a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: https://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. Egyéb rendelkezések

15.1. A webáruház php alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban az Eladó javasolja az alábbi óvintézkedéseket:

 • vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal,
 • az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése

15.2. Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Elsők közt szeretne értesülni a legfrissebb termékeinkről vagy akcióinkról? Iratkozzon fel és legyen naprakész!